Groep 3 en 4
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
de pauw

Het thema van kern 6 is: “Wat komt er uit een ei.” De kinderen hebben een verhaal gehoord over een krokodil die de baas wil spelen en bedenkt dat er alleen maar dieren in het bos mogen die uit een ei zijn gekomen.  

 

De volgende woorden en letters worden aangeleerd en/of herhaald: geit g, uil, ui, pauw, au, duif, f, ei.

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

In kern 6 worden de letters g, au, ui, f en ei geleerd. Dit zijn de laatste letters die dit schooljaar aan bod komen. De letters ‘ui’ en ‘ei’ worden nog wel eens verkeerd geschreven. We leren de kinderen daarvoor geheugensteuntjes aan: bij de ‘ui’ komt eerst de ui (de kinderen maken met hun linkerhand de vorm van een ui die lijkt op de vorm van de letter ‘u’) en daarnaast ligt het mesje (de kinderen strekken hun rechterhand en draaien de handpalm naar links; zo ontstaat de ‘i’). Bij de ‘ei’ krijg je eerst het ei (de ‘e’) en dan het lepeltje (de ‘i’). 

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)